MCC Events

Events in and around Mumbles.

FREE FAMILY FUN!

Location: Linden Centre, Elmgrove Road

Wednesday 4th January, 9:30-11am

FREE FAMILY FUN

Wednesday 4th January, 9:30-11am

Linden Centre, Elmgrove Road

Activities include: Art & Craft, Music, Cooking, Sport

Family fun this Christmas holidays with Mumbles Community Council and Red Community Project

No booking required - please register on arrival.

Children must be accompanied.


HWYL I'R TEULU YN RHAD AC AM DDIM

Dydd Mercher, 4 Ionawr, 9:30-11am

Canolfan Linden, Elmgrove Road

Mae'r gweithgareddau yn cynnwys y canlynol: Celf a Chrefft, Cerddoriaeth, Coginio, Chwaraeon

Hwyl i'r teulu dros wyliau'r Nadolig gyda Chyngor Cymuned y Mwmbwls a Red Community Project

Nid oes angen cadw lle - cofrestrwch pan fyddwch yn cyrraedd.

Rhaid i blant fod o dan oruchwyliaeth oedolyn.