World Cup 2022 Banner Competition Winners

CONGRATULATONS TO OUR WINNERS of the FIFA World Cup Banner CompetitionCONGRATULATONS TO OUR WINNERS of the FIFA World Cup Banner Competition

Thanks to all who entered the competition. 187 fantastic entries were received!
Our judge, local award-winning illustrator, Katie Cottle said “all of the entries were so inventive and fun! it was a pleasure to look through them all, and really hard to narrow it down”

HOWEVER….. 3 have been chosen! Tristan Finn, Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw
Katie's comments: “this is a really fun use of the dragon, and I loved zooming into all of the different characters in the crowd!'Roux Collings-Davis, Oystermouth Primary School
Katie's comments: “this is a very clever concept and I love how colourful it is”Daisy Spatuzzi, Oystermouth Primary School
Katie's comments: “the lines on this are so bold and confident, and the action is really dynamic”

Congratulations to you all !!  Pictured are the winning entries and the children receiving their World Cup 2022 footballs.  The banner will be displayed outside the Ostreme Centre during the World Cup Competition!


LLONGYFARCHIADAU I'N ENILLWYR yng Nghystadleuaeth Baner Cwpan y Byd FIFA

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth. Derbyniwyd 187 o gynigion gwych! Dywedodd ein beirniad, darlunydd arobryn lleol, Katie Cottle, "Roedd pob un o'r cynigion mor ddyfeisgar a hwyliog! Roedd yn bleser edrych trwyddynt i gyd, ac yn anodd iawn dewis yr enillwyr".

FODD BYNNAG.... mae 3 wedi eu dewis!

Tristan Finn, Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw
Sylwadau Katie: "Mae hwn yn ddefnydd hwyliog dros ben o'r ddraig, ac fe hoffais gael edrych yn fanwl ar y gwahanol gymeriadau yn y dorf!"

Roux Collings-Davis, Ysgol Gynradd Ystumllwynarth
Sylwadau Katie: "Mae hwn yn gysyniad clyfar iawn ac rwyf wrth fy modd pa mor lliwgar ydyw."

Llongyfarchiadau i chi gyd!! Yn y llun mae'r cynigion buddugol a'r plant yn derbyn eu peli pêl-droed Cwpan y Byd 2022. Bydd y faner yn cael ei harddangos y tu allan i'r Ganolfan Ostreme yn ystod Cystadleuaeth Cwpan y Byd!