30 Days Wild

Mumbles Community Council is taking part in The Wildlife Trusts’ #30DaysWild challenge!

Take on the UK’s month-long nature challenge… The Wildlife Trusts are challenging us to do one ‘wild’ thing a day throughout June. We’ll send you weekly activity inspiration, but you can also sign up by heading to the website, where you’ll get a free pack with goodies to help you take part at home. Spending time in nature has been scientifically proven to improve mental health, so this is a great way to make time for your wellbeing each day. You can share your photos and activities on social media using #30DaysWild, and keep up with other people’s wild activities. Any outdoor or nature-based activity counts so we hope you get involved!

Mae Cyngor Cymuned y Mwmbwls yn cymryd rhan yn her #30DiwrnodGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur. Ymgymerwch â her natur mis o hyd y DU… Mae'r Ymddiriedolaethau Natur yn ein herio i wneud un peth 'gwyllt' y dydd bob dydd drwy gydol mis Mehefin. Byddwn yn anfon ysbrydoliaeth gweithgareddau wythnosol atoch, ond gallwch hefyd gofrestru trwy fynd i https://www.wtwales.org/cy/30-days-wild, lle byddwch yn cael pecyn am ddim gyda nwyddau i'ch helpu i gymryd rhan gartref. Profwyd yn wyddonol bod treulio amser ym myd natur yn gwella iechyd meddwl, felly mae hon yn ffordd wych o wneud amser ar gyfer eich llesiant bob dydd. Gallwch rannu eich lluniau a gweithgareddau ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #30DiwrnodGwyllt, a chadw i fyny â gweithgareddau gwyllt pobl eraill. Mae unrhyw weithgaredd awyr agored neu fyd natur yn cyfrif felly rydym yn gobeithio y byddwch yn cymryd rhan!