Autumn Tidy Up

Join us as we start our Autumn maintenance at Langland Tennis Courts. We will be weeding, clearing and just generally tidying the space up.

Date: Thursday 19th October

Time: 10am – 12pm

Location: Meeting at Langland Tennis Courts

Please sign up here to let us know you are coming!  

-

 

Ymunwch â ni wrth i ni ddechrau ein gwaith cynnal a chadw dros yr Hydref yng Nghyrtiau Tenis Langland. Byddwn yn chwynnu, clirio ac yn tacluso'r lle yn gyffredinol.

Dyddiad: Dydd Iau, 19 Hydref

Amser: 10am – 12pm

Lleoliad: Cyfarfod yng Nghyrtiau Tenis Langland

Cofrestrwch yma i roi gwybod i ni eich bod chi yn dod! 

 

Date
Thursday 19th October 2023
Venue
Langland Tennis Courts
Time
10.00am - 12.00pm