Green Team volunteer day: Wildflower Verge Planting

 

 

Join us on Saturday 17th February as we plant up the next stage of our wildflower verges campaign in West Cross! All equipment will be provided, as well as hot drinks.

Let’s make a change to how we manage our roadside verges and create space for nature.

Date: Saturday 17th February 2024

Time: 10am – 12pm

Location: Meeting on the junction of Linden Avenue and Fairwood Road.

Please sign up using the following link to let us know you are coming!

Wildflower Verge Planting Tickets, Sat 17 Feb 2024 at 10:00 | Eventbrite

Ymunwch â ni ddydd Sadwrn, 17 Chwefror wrth i ni symud i gam nesaf ein hymgyrch plannu blodau gwyllt ar leiniau ymyl ffyrdd yn West Cross! Darperir yr holl offer, yn ogystal â diodydd poeth.

Gadewch i ni newid y ffordd rydym yn rheoli ymylon ein ffyrdd a chreu lle ar gyfer natur.

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 17 Chwefror 2024

Amser: 10am - 12pm

Lleoliad: Cyfarfod ar gyffordd Linden Avenue a Fairwood Road.

Cofrestrwch gan ddefnyddio'r ddolen ganlynol i roi gwybod i ni eich bod chi’n dod!

Wildflower Verge Planting Tickets, Sat 17 Feb 2024 at 10:00 | Eventbrite

 

 

Date
Saturday 17th February 2024
Venue
Meeting on the junction of Linden Avenue and Fairwood Road.
Time
10.00am - 12.00pm