West Cross Bulb Planting Day

Join us for a fun-filled day of planting bulbs in West Cross, where we'll be planting essential spring food for pollinators!

Date: Saturday 28th October

Time: 10am – 1pm

Location: Meeting at Welsh Cross Green

Please sign up here to let us know you are coming! 

 

Ymunwch â ni am ddiwrnod llawn hwyl o blannu bylbiau yn West Cross, lle byddwn yn plannu bwyd hanfodol ar gyfer peillwyr y gwanwyn!

Dyddiad: Dydd Sadwrn, Hydref 28ain

Amser: 10yb – 1yp

Lleoliad: Cyfarfod yn West Cross Green

 

Cofrestrwch yma i roi gwybod i ni eich bod yn dod!

 

 

Date
Saturday 28th October 2023
Venue
West Cross Green
Time
10.00am - 1.00pm