West Cross Tidy Up!

Sunday’s Bee Friendly Streets weeding day and litter pick has made a big difference..

Sunday’s Bee Friendly Streets weeding day and litter pick has made a big difference to the corner of Alder Way and Chestnut Avenue.

We also collected 4 bags of waste and 2 bags of recycling from the Clyne Common entrance. Lots of work still to be done here, but a great start.

 

Mae’r diwrnod o chwynnu a chasglu sbwriel fel rhan o gynllun Strydoedd sy’n Hybu Gwenyn a gynhaliwyd ddydd Sul wedi gwneud gwahaniaeth mawr i gornel Alderway a Chestnut Avenue.

Yn ychwanegol casglom bedwar bag o wastraff a dau fag o ddeunydd ailgylchu o'r fynedfa i Gomin Clun. Mae tipyn o waith i'w wneud o hyd, ond roedd yn ddechrau da.