MCC Events

Events in and around Mumbles.

FREE Christmas lunch and film

Location: Ostreme Centre, Mumbles

Tuesday 10th January

Mumbles Community Council invite you to chase away the January blues with a FREE Christmas Lunch and Film at the Ostreme Centre, Mumbles

TUESDAY 10th JANUARY

CHRISTMAS LUNCH from 12:00
Booking essential as limited spaces: 01792 363598 / email: Events@mumbles.gov.uk

CHRISTMAS FILM – “Love Actually” from 14:00
All welcome, no need to book

Mae Cyngor Cymuned y Mwmbwls yn eich gwahodd i gael gwared ar felan mis Ionawr gyda

Chinio a Ffilm Nadolig RHAD AC AM DDIM yng Nghanolfan Ostreme, y Mwmbwls

DYDD MAWRTH, 10 IONAWR

CINIO NADOLIG o 12pm
Mae cadw lle yn hanfodol gan fod lleoedd yn gyfyngedig: 01792 363598 / e-bost: Events@mumbles.gov.uk

FFILM NADOLIG – “Love Actually” o 2pm ymlaen
Croeso i bawb, dim angen cadw lle

Te, coffi a chacen Nadolig ar gael yn ystod y ffilm!